Керівник комітету педіатрії розвитку:

Олена Ріга

Олена Ріга, д.мед.н., професор, неонатолог