Фінансовий звіт


2016 рік

 Поступлення  грн 
Юридичні організації 64 000,00
Фізичні особи 8 150,00
Разом поступлень: 72 150,00

Витрати
Проведення науково-практичних конференцій, форумів 3 850,00
Благодійність 47 500,00
 Утримання організації  303,00
Разом витрат: 51 653,00

 


2017 рік

 Поступлення  грн 
Юридичні організації 2 978 673,00
Фізичні особи  7 000,00
Разом поступлень: 2 985 673,00

Витрати
Проведення науково-практичних конференцій, форумів 2 806 000,00
Благодійність 170 000,00
 Утримання організації 14 853,00
Разом витрат: 2 990 857,00