ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ»

 

     Громадська організація «Українська Академія Педіатрії» (надалі УАП) має індивідуальне, колективне та почесне членство.

    Індивідуальними членами УАП можуть бути педіатри, вузькі спеціалісти дитячого профілю, лікарі загальної сімейної практики-сімейної медицини, науковці, науково-педагогічні та інші працівники, які працюють за цим фахом не менше року.

     Колективним членами УАП можуть бути підприємства, установи, організації, які розуміють мету та завдання УАП та беруть участь у її діяльності. Колективні члени реалізують свої права через представників.

     Прийняття у члени УАП здійснюється за рішенням Правління на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.

     Документом, який засвідчує членство в УАП, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.

     Виключення з членів УАП здійснює правління як своїм рішенням, так рішенням Загальних Зборів УАП в разі невиконання членом організації вимог Статуту УАП. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні – в його відсутності. При виході зі складу УАП або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.

    Правління УАП має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена УАП особам, які зробили значний внесок у розвиток УАП. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі, керівники підприємств, установ та організацій. Їм видається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях УАП з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контролюючих органів.