Розпочато щорічну реєстрацію до

Української Академії Педіатрії

 

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ»

 

 

 • Участь у конференціях, симпозіумах, форумах, майстер-класах, які проводяться УАП із знижкою на реєстраційний внесок
 • Право на пільговую реєстрацію на заходи з обмеженою кількістю учасників
 • Право на пільгову реєстрацію на події, які проводяться Європейською академією педіатрії (EAP)

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ»

     Громадська організація «Українська Академія Педіатрії» (надалі УАП) має індивідуальне, колективне та почесне членство.

    Індивідуальними членами УАП можуть бути педіатри, вузькі спеціалісти дитячого профілю, лікарі загальної сімейної практики-сімейної медицини, науковці, науково-педагогічні та інші працівники, які працюють за цим фахом не менше року.

     Колективним членами УАП можуть бути підприємства, установи, організації, які розуміють мету та завдання УАП та беруть участь у її діяльності. Колективні члени реалізують свої права через представників.

     Прийняття у члени УАП здійснюється за рішенням Правління на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.

     Документом, який засвідчує членство в УАП, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.

     Виключення з членів УАП здійснює правління як своїм рішенням, так рішенням Загальних Зборів УАП в разі невиконання членом організації вимог Статуту УАП. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні – в його відсутності. При виході зі складу УАП або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.

    Правління УАП має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена УАП особам, які зробили значний внесок у розвиток УАП. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі, керівники підприємств, установ та організацій. Їм видається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях УАП з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контролюючих органів.

  ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕДІАТРІЇ»

Члени УАП мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних, контролюючих органів УАП;
 • брати участь у конференціях, симпозіумах, форумах, майстер-класах, які проводяться УАП із знижкою 25 %;
 • мати право на пільгову реєстрацію на події, які проводяться Європейською академією педіатрії (EAP);
 • вносити на розгляд керівних органів УАП пропозиції з питань, які передбачені діяльністю УАП;
 • отримувати вичерпну інформацію про діяльність УАП;
 • оскаржувати своє виведення з членів УАП;
 • сприяти визначенню загальної політики та розробці пріоритетних напрямів роботи УАП;
 • брати участь у конкурсах, які проводить УАП, отримувати нагороди (премії, заохочення тощо);
 • брати участь у розвитку та поглибленні всебічного міжнародного співробітництва в галузі педіатрії, співпраці з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами;
 • брати участь у проведенні наукових досліджень і розробці практичних рекомендацій, ініційованих та здійснюваних УАП;
 • брати участь у проведенні громадських експертиз, клінічних випробуваннях;
 • фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в педіатрії;
 • публікувати статті і виступи в засобах масової інформації, заснованих за участі УАП.

  Членський внесок становить:

Колективний член 500 грн. за 1 рік –  Квитанція на оплату
Лікар (індивідуальне членство) 300 грн. за 1 рік –  Квитанція на оплату

500 грн. за 2 роки –  Квитанція на оплату

Лікар-інтерн 100 грн. за 1 рік –  Квитанція на оплату
Студент безкоштовно

 

 

Оплата може відбуватись любим зручним для Вас способом,

включно через Приват24

 

Заповнену заяву, анкету та засвідчення оплати (фото, сканкопія чеку) необхідно надіслати в Секретаріат УАП на електронну адресу secretary.uap@gmail.com