Керівник комітету інтенсивної терапії:

Володимир Міщук к.мед.н., дитячий анестезіолог та реаніматолог